2410259199 6984123433 Κούμα 7, Λάρισα saleptsis.v@gmail.com